Конституиран детскиот парламент во Општина Струмица

Свечено, во демократски изборен процес, на 07.04.2008 година во големата сала на Домот на АРМ во Струмица, беше конституиран Детскиот парламент во општина Струмица. На конститутивната седница присуствуваа избрани пратеници-ученици од основните и средните училишта од општина Струмица, нивните координатори, претседателот на Младински совет…

Свечено, во демократски изборен процес, на 07.04.2008 година во големата сала на Домот на АРМ во Струмица, беше конституиран Детскиот парламент во општина Струмица.

На конститутивната седница присуствуваа избрани пратеници-ученици од основните и средните училишта од општина Струмица, нивните координатори, претседателот на Младински совет-Струмица, членовите на управниот одбор на Младински совет-Струмица, претставници од Советот на општина Струмица, членови на постојаната Комисија за заштита на правата на децата при општина Струмица, директорите на основните и средните училишта од општина Струмица, поканети гости и претставници од медиумите.

Успешна и плодна работа на пратениците им посака претседателот на Младински совет-Струмица, г-динот Зоран Заев, кој меѓу другото, рече дека ,,во овој процес на создавање на овој прв детски парламент, ние возрасните ќе бидеме набљудувачи и ќе создаваме можности за реализирање на креациите на оваа млада генерација, која ќе се гордее со своите дела и ќе ствара и за идните генерации, кои по нив доаѓаат,,.

Детскиот парламент, составен од Долен дом-со пратеници од основните училишта од општина Струмица и Горен дом-со пратеници од средните училишта од општина Струмица, ја доби својата форма со читањето на одлуката за конституирање на Детски парламент и свечената изјава на пратениците, кои во еден глас се обврзаа дека ќе ја извршуваат својата функција врз основа на Конвенцијата за правата на децата, Уставот на РМ, позитивните законски прописи, статутот на Младински совет-Струмица и Кодексот за работа на детскиот парламент. Беа именувани првите членови на претседателството на Детскиот парламент: Теодора Маринова, Манчев Димитар и Здравков Гоце.
08
Нека им е честит изборот и нека Детскиот парламент си ја остварува својата статутарна обврска и задача.