ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА ВОДОВОДНИТЕ МРЕЖИ ВО ПРОСЕНИКОВО, ДОБРЕЈЦИ, ДАБИЛЕ, ГРАДСКО БАЛДОВЦИ И БАНИЦА.

Во зависност од големината на населеното места изградбата ќе трае од 2 до 3 месеци. Тоа се последните пет населени места ма територијата на Општина Струмица кои немаат водоснабдителни системи. Вкупната сума на проектот е 34.500.000 денари, работи ги изведуваат 5 различни фирми, а сите средства се обезбедени од Буџетот на Општина Струмица…