Започнаа уписите на институтот за менаџмент и применета технологија

Уписите на заинтерисираните кандидати се во тек, а предност ќе имаат невработените високообразовни кадри со економски факултет или некои од техничките факултети. Уписите се вршат секој работен ден во просториите на Институтот во Дом на АРМ или на тел. 340-659…