Закажани три седници на Советот на општина Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов, закажа три седници на Советот на општина Струмица и тоа: 44 седница за 05.04.2007 година, 45 седница за 10.04.2007 година и 46 седница за 12.04.2007 година во 11.00 часот.