Закажани 49 и 50 седница на Советот на општина Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ги закажа  49 и 50 седница на Советот на општина Струмица, и тоа: 49 седница за  18.05.2007 година (петок) во 10 часот и 50 седница за 22.05.2007 (вторник) во 11 часот.