Доделени наградите по конкурсот за литературни творби за Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов, на свечената седница на Советот на општина Струмица ги додели награди по распишаниот конкурс за литературно – поетски творби посветени на градот Струмица.
Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица,  на предлог од Комисијата за прочит на лититературните творби, донесе Одлука за доделување награди  по распишаниот награден конкурс за литературно –  поетски состав,  посветен на градот  Струмица во три категории и тоа:

Прва категорија – ученици во основните училишта
Втора категорија – ученици  во средните училишта и
Трета категорија – возрасни автори

Во категоријата – ученици од основните училишта беа наградени:

Прва награда – Благица Пецанова –  ученичка  во Основното училиште “Св.Кирил и Методиј ” од  Дабиле
Втора награда – Елизабета Моканова –  ученичка  во Основното училиште “Никола Вапцаров” од  Струмица;  и Лазар Миков –  ученик  во Основното училиште “Никола Вапцаров” од  Струмица
Трета награда  се наградуваат: Сашко Урдовски – ученик во ОУ “Маршал Тито” – Муртино; и Софија Галева  – ученичка во ОУ “Маршал Тито” Струмица;

Во категоријата – ученици од средните училишта се наградуваат  литературно-поетските состави и тоа:

Прва награда: Боркица Трајковска – ученичка во СОУ “Јане Сандански” – Струмица
Втора награда: Слободан Јефтимов – ученик во СОУ “Јане Сандански” – Струмица
Трета  награда: Николина Козарева – ученичка во СОУ “Јане Сандански” – Струмица

Во категоријата “возрасни автори” се наградуваат литературно-поетските состави и тоа:

Прва награда во износ од 6000 денари: Ирена Бабамова-Стојчева, втора награда во износ од 4000 денари, Наташа Василевска –Трајчевска и со трета награда во износ од 2000 денари  беше награден  литературно-поетскитскиот   состав  на Катица Мицева.