КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН ТИМ ЗА ПРОЕКТ ’’БИЗНИС МРЕЖА С-К-К’’

Во рамките на реализацијата на проектот “БИЗНИС МРЕЖА С-К-К”, финансиран од Европската Унија преку ИПА Програмата за  прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција 2007-2013, Општина Струмица на ден 29.07.2016 година објавува: КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН ТИМ ЗА ПРОЕКТ ’’БИЗНИС МРЕЖА С-К-К’’.

Конкурсот може да се превземе од следниве линкови :

1.Solicitation For Project Team Members – Project BUSINESS  Circle s-k-k (download)

2. Tasks and responsibilities of the project team (download)

3. Curriculum Vitae (CV) in English (download)

4. Project Manual, IPA CBC Programme 2007-2013, Macedonia-Greece (download)

5. Communication and Visibility Manual for EU External Actions (download)