Во населбата Струма е пробиен и асфалтиран нов пат

Општина Струмица реши долгогодишен проблем на граѓаните во населбата Струма. Се проби и асфалтираше нова улица во должина од двеста метри. Оваа улица досега не можеше да се направи поради нерешени имотно – правни работи.Овој градежен зафат се реализираше со средства од општинскиот буџет.