Се уредуваат повеќе локации за одмор и релаксација вo населените места

Повеќе локации во населените места се уредуваат во пријатни катчиња за одмор и релаксација, а во рамките на проектот кој што го реализираат општина Струмица и јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ за уредување нови зелени површини.