Претставници на општина Струмица на работилница за Стратегијата за култура

Во рамките на проектот „Граѓанско учество во локалната демократија“ во Охрид се одржа третата работилница „Развој на акционен план“ на која учествуваа претставници од општина Струмица. Потенцијалите за Јавно-јавно и Јавно-приватно партнерство за развој и понуда на културни содржини на локално и регионално ниво и како да се создадат услови на локално ниво за секој да може да искуси култура, да учествува во културните програми и да ги развие своите креативни потенцијали, беа само дел од темите на оваа работилница.

Изготвувањето на Стратегијата за култура на општина Струмица 2016-2020 се врши со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија и здружението на граѓани Центар за развој на локалната демократија од Скопје, а во рамките на проектот „Граѓанско учество за локална демократија“ финансиран преку инструмент за претпристапна помош од Европската Унија. Со изготвувањето на Стратегија за култура, уште еднаш се потврдуваат сериозниот однос и максималната поддршка на градоначалникот Зоран Заев и општина Струмица кон културата и нејзините носители во општина Струмица.