Во тек се активностите на уредување на гробиштата во Добрејци

Работна група од ЈПКД „Комуналец“ интензивно работи на уредување на гобиштата во село Добрејци. Според информациите од јавното претпријатие, во моментов се работи на целосно чистење и израмнување на земјиштето на гробиштата, по што ќе следи проширување на истите и нивно оградување. Овој проект е дел од Програмата „Уредување на простор во рурални подрачја“ за 2016 година, на Општина Струмица, за што се проектирани и обезбедени средства од општинскиот Буџет.