Бетониран дел од улицата „Партизанска“

Општина Струмица продолжува со реализација на планираните активности за оваа година. Согласно Програмата за уредување на градежното земјиште извршено е бетонирање на дел од улицата „Партизанска“ со што ги подобри условите за живот на граѓаните кои што живеат во овој дел од градот.