Во прва година во општинските средни училишта ќе се запишат вкупно 1.316 ученици

Во прва година во трите средни општински училишта во учебната 2015/2016 година ќе се запишат вкупно 1.316 ученици. Предлог планот за запишување беше усвоен на последната седница на Советот на општина Струмица.

Предлог план за уписи во средните образование може да го видите на следниов линк