Општина Струмица ја привршува теренската проценка на штетите од поплавите

Општинската комисија за проценка на штети од природни непогоди ја привршува теренската работа во четирите населени места кои беа погодени од неодамнешните поплави, Муртино, Сачево, Просениково и Дабиле. Членовите на комисијата извршиле увид по вкупно 471 барање, од кои 37 во Дабиле, 74 во Просениково, 86 во Сачево и 262 во Муртино.

Од овие барања 40 се за поплавени куќи или помошни простории, а останатите за обработливо земјоделско земјиште во атарите на овие населени места. Барање за проценка на штети поднеле и 12 правни лица.Според претседателот на комисијата Ацо Ѓоргиев, 95 насто од проценката е завршена. Сега следува обработката на податоците и изработка на поединечни пресметки за секој подносител на барањето и изработка на извештај за вкупните штети од поплавите, кој откако ќе биде усвоен од Советот на општина Струмица ќе биде доставен до второстепената владина комисија.