Струмица победник во регионалниот натпревар по сообраќај „Детски семафор“

Во општинското основно училиште „Видое Подгорец“се одржа регионалниот натпревар по сообраќај „Детски семафор“ 2015. Добредојде на сите присутни, а успех во натпреварот на учесниците им посака директорот на училиштето, Леонид Танчев.