Во средните училишта почна полагањето на државната матура

Во трите средни општински училишта почна полагањето на државната матура. Денеска се полагаше македонски јазик и литература кој е задолжителен предмет. Вкупно полагаа 607 ученици и тоа, 321 во СОУ „Јане Сандански“, 124 во СОУ „Никола Карев“ и во средното училиште „Димитар Влахов“ полагаа 162 ученика.Во сите училишта полагањето поминало без проблеми. В понеделник ќе се полага странски јазик.