Советот ја одржа 29-та седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 29-та седница на која беа усвоени повеќе предлог одлуки, решенија и извештаи. По усвоените предлог одлуки од областа на урбанизмот, советниците ги усвоија извештајот за работата на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ за првите три месеци од оваа година,