,,Чистота,, ја чисти трим патеката ,,Ловен дом – Св. Илија,,

ЈПКД ,,Комуналец,, продолжува со активностите за  отстранување на дивите депонии во градот и населените места. Денес екипа на Работната единица ,,Чистота,, го отстрануваа отпадот од непосредната околина на манастирската црква ,, Св. Илија,, како и долж трим патеката ,,Ловен дом – Св. Илија,, . Според  раководителот  на РЕ ,,Чистота,, Бранко Ѓоргиев, најголем дел од подигнатиот отпад, отпаѓа на пластични шишиња и друг вид пластичен отпад, па апелира до граѓаните кои секојдневно ја користат трим патеката, во иднина да се воздржат од фрлање на таков вид отпадоци.