Струмица и Стара Пазова потпишаа Меморандум за соработка

Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев и претседателот на општина Стара Пазова, Република Србија, Џорџе Радиновиќ, денеска потпишаа Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка. Со тоа е воспоставена официјална меѓусебна соработка меѓу двете општини со која тие ќе го развиваат заедничкото партнерство, ќе соработуваат и разменуваат искуства во областа на образованието, науката, културата, стопанството, спортот, но и во другите области за кои ќе се појави заеднички интерес или потреба.