Поставена е антипаркинг опрема во централното градско подрачје

Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ постави антипаркинг опрема во централното градско подрачје. Заради зголеменото присуство на несоодветни возила на плоштадот „Гоце Делчев” во периодот кој не е предвиден за достава на стока како и честата злоупотреба на пристапните влезови кон плоштадот од различни субјекти, Јавното претпријатие денеска на неколку локации во градот постави антипаркинг опрема како би се овозможило ограничување на сообраќајот низ градското корзо.