Нов асфалтен слој и на улицата „Димитар Цветинов“

Согласно Програмата за улици и патишта на општина Струмица за 2015 година, нов асфалтен слој доби и улицата „Димитар Цветинов“. Со овој градежен зафат финансиран од општинскиот буџет, опфатена е вкупна површина од 880 метри квадратни.