Се крпат дупките на улиците во градот и населените места

Согласно програмата за патишта и улици на општина Струмица за 2014 година, во тек е крпењето на ударните дупки и ровови на улиците во градот. Денеска се работеше на улицата „Крушевска Република“ и според информациите од одделението за комунални работи при општина Струмица, акцијата ќе продолжи и во наредниот период кога со асфалт ќе се пополнат сите дупки во градот, но и во населените места.