На шест патеки до културно – историски локалитети е поставена туристичка сигнализација

Општина Струмица продолжува со интензивното спроведување на инвестиционите активности од проектот “Развој на алтернативни форми на туризам – Податоци за туризам”,