Нови столчиња за „Мобилност“ проект поддржан од општина Струмица

Здружението на лица со телесен инвалидитет „Мобилност“ почна со реализацијата на проектот финансиски поддржан од општина Струмица. Според Мери Туџарова, секретар на задружението, во рамките на проектот се набавени нови столчиња во канцеларијата со што се подобрени условите за работа на членовите на ова здружение.