Се одржа работилница за јазикот во говорот на советниците и општинската администрација

Во рамките на проектот „Ние сме идни лидери/ки и двигателки на промените во нашите заедници“, а согласно акцискиот план за октомври 2014 година, денеска, во домот на АРМ, се одржа работилница на која учествуваа претставници на администрацијата, советници и претставници на граѓанскиот сектор од општина Струмица. „Родово сензибилен јазик во говорот на советниците и општинската администрација“ беше темата на работилницата, а на која предавач беше Тања Томиќ.