Во училиштата ќе се поставуваат специјални канти за отпадни батерии

Општина Струмица се вклучи во проектот за селектирање на отпадни батерии кој што го спроведува еколошкото друштво „Гоу Грин“ од Скопје. Во основните и средните училишта ќе бидат поставени 15 специјални канти за  отпадни батерии. Целта на проектот е да се развие свеста кај младите за потребата од селектирање на отпадни батерии затоа што тие спаѓаат во опасен отпад.