Соопштение за Прекинување на прагот на алармирање во Струмица

Почитувани, Ве информираме дека согласно податоците од ДАМСКВ на 12.01.2020 година, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175 µg/m3 , и епизодата од два последователни дена е прекината. Со тоа престануваат да важат препораките и мерките.