Населени места

Населено место Раборци

Раборци
Оддалеченост6 km
Надморска височина370 мнв
Катастарска површина419 ha
Број на жители105
Национална структура на населението105 Македонци.
Број на домакинства31
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште18 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица1
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Црква Св.Кирил и Методиј
-ХМС Маркова река
-Викнд куќи

Населено место Просениково

Просениково
Оддалеченост4.5 km
Надморска височина226 мнв
Катастарска површина507 ha
Број на жители1550
Национална структура на населението1543 Македонци, 5 Срби, 2 Останати.
Број на домакинства358
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште373 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица17
Други карактеристики-Основно Училиште Герас Цунев
-Црква Рождение на Пресвета Богородица
-Дом на култура

Населено место Попчево

Попчево
Оддалеченост9 km
Надморска височина525 мнв
Катастарска површина1531 ha
Број на жители343
Национална структура на населението342 Македонци, 1 Останати.
Број на домакинства97
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште157 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица4
Други карактеристики– Споменик Ристоман Попчевски Војводата

Населено место Орманли

Орманли
Оддалеченост17 km
Надморска височина600 мнв
Катастарска површина682 ha
Број на жители34
Национална структура на населението34 Турци.
Број на домакинства7
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште42 ha
Инфраструктурна опременостЕлектрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица/
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Даме Груев

Населено место Муртино

Муртино
Оддалеченост8 km
Надморска височина212 мнв
Катастарска површина1640 ha
Број на жители2209
Национална структура на населението2203 Македонци, 2 Срби, 4 Останати.
Број на домакинства763
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште688 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица36
Други карактеристики-Основно училиште Маршал Тито
-Црква Св.Ѓорги
-Пошта
-Амбуланта
-Бензинска пумпа
-Земјоделско здружение Агро Унија
-Ветеринарна Станица
-Дом на култура
-Спортска сала
-ФК Младост

Pages: 1 2 3 4 5