Населени места

Населено место Добрејци

Добрејци

Оддалеченост

3 km

Надморска височина

230 мнв

Катастарска површина

552 ha

Број на жители

1764

Национална структура на населението

1764 Македонци.

Број на домакинства

460

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

453 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

34

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Сандо Масев
-Црква св.Илија
-Дом на култура
-Земјоделско здружение Еко-Градинар
-ФК Илинден

Населено место Дабиље

Дабиљe

Оддалеченост

4 km

Надморска височина

221 мнв

Катастарска површина

760 ha

Број на жители

1946

Национална структура на населението

1941 Македонци, 5 Срби.

Број на домакинства

531

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

612 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

47

Други карактеристики

-Основно училиште Кирил и Методиј
-Црква Св.Тројца
-Амбуланта
-Дом на култура
-Споменик на Атанас Караманов

Населено место Градско Балдовци

Градско Балдовци

Оддалеченост

3 km

Надморска височина

223 мнв

Катастарска површина

432 ha

Број на жители

755

Национална структура на населението

755 Македонци.

Број на домакинства

239

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

308 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

6

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Никола Вапцаров
-Црква Св.Илија
-Дом на култура
-Фудбалски клуб Тркајна

Населено место Габрово

Габрово
Оддалеченост15,5 km
Надморска височина300 мнв
Катастарска површина1883 ha
Број на жители399
Национална структура на населението398 Македонци, 1 Останати.
Број на домакинства113
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште306 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица4
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Гоце Делчев
-Црква Св.Илија
-Водопад на река Барлен
-Спомен плоча на паднати борци од НОБ

Населено место Водоча

Водоча

Оддалеченост

4 km

Надморска височина

314 мнв

Катастарска површина

942 ha

Број на жители

318

Национална структура на населението

316 Македонци, 2 Срби.

Број на домакинства

87

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

273 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

3

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Сандо Масев
-Манастир Св.Леонтиј – седиште на Митрополитот Струмички Владиката Наум
-ХМС Водоча

Pages: 1 2 3 4 5