Населени места

Населено место Мемешли

Мемешли
Оддалеченост22 km
Надморска височина530 мнв
Катастарска површина1047 ha
Број на жители44
Национална структура на населението44 Турци.
Број на домакинства9
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие, Сточарство
Обработливо земјиште107 ha
Инфраструктурна опременостЕлектрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица/
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Даме Груев

Населено место Kуклиш

Куклиш
Оддалеченост4 km
Надморска височина250 мнв
Катастарска површина2198 ha
Број на жители2532
Национална структура на населението2529 Македонци, 2 Срби, 1 Останати.
Број на домакинства696
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште600 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица35
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Црква Св.Анастасиј
-Манастир Св. 15 Тивериоплоски Маченици
-Амбуланта
-Пошта
-Дом на култура
-Спомен костурница на паднати борци од НОБ
-ФК Кукла

Населено место Костурино

Костурино
Оддалеченост12 km
Надморска височина440 мнв
Катастарска површина2455 ha
Број на жители1280
Национална структура на населението1276 Македонци, 1 Турци, 2 Срби, 1 Останати.
Број на домакинства358
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие, Сточарство, Производство на вар
Обработливо земјиште575 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица19
Други карактеристики-Подрачно основно училиште Даме Груев
-Амбуланта
-Пошта
-ФК Голак

Населено место Злешево

Злешево

Оддалеченост

15 km.

Надморска височина

480 мнв

Катастарска површина

822 ha

Број на жители

/

Национална структура на населението

/

Број на домакинства

/

Претежно занимање на населението

/

Обработливо земјиште

167 ha

Инфраструктурна опременост

/

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Населеното место Злешево e иселено во 70 години од минатиот век.

Населено место Дорломбос

Дорломбос

Оддалеченост

20 km

Надморска височина

600 мнв

Катастарска површина

1156 ha

Број на жители

117

Национална структура на населението

117 Турци.

Број на домакинства

26

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Сточарство

Обработливо земјиште

120 ha

Инфраструктурна опременост

Електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Џамија

Pages: 1 2 3 4 5