Отворено со Градоначалникот, месец јануари. 

Редовната емисија “Отворено со Градоначалникот” за месец јануари ќе се одржи вечерва во 20,30 часот на Телевизија Вис. Прашања до Градоначалникот на Општина Струмица може да се поставуваат на телефон 347-111.