Поддршка за здружението на граѓани поддржувачи на Зоран Заев „Правда за праведните“

Основната синдикална организација при Локалната самоуправа Струмица, денес изрази целосна поддршка за сите активности кои ги превзема Здружението на граѓани поддржувачи на Зоран Заев “Правда за праведните”.
Во таа насока Основната синдикална организација при Општина Струмица ги поддржува вработените во локалната самоуправа за нивно вклучување кон сите форми на протести организирани од Здружението на граѓани поддржувачи на Зоран Заев “Правда за праведните”.