Проектна програма за изработка на урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план локален пат во с.Габрово КО Габрово општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов линк