Проектна програма за изработка на урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план рехабилитација на полски пат во С.Габрово, КО Габрово Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов линк