Events for May 2024

ЈАВЕН ПОВИК за изработка План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)
Post

ЈАВЕН ПОВИК за изработка План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)

ОПШТИНА СТРУМИЦА  Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и...