Телефонски број за пријавување корупција

Пријавете корупција! Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев ги информира граѓаните дека телефонскиот број 034/348-047 е отворен за пријавување корупција во рамките на општина.