Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

 

МЕСЕЦ МАРТ 2020 ГОДИНА

10.03.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

  24.03.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

 

                                                                                    ОПШТИНА СТРУМИЦА

                                                                                    Комисија за спроведување на

                                                                        постапка и програма за полагање на испитот

                                                                        за добивање на сертификат за авто – такси возач