Images

Home / Images
Струмица има Центар за дневен престој на лица со попреченост со вклучен индивидуален третман
Post

Струмица има Центар за дневен престој на лица со попреченост со вклучен индивидуален третман

Со Центарот за дневен престој на лица со попреченост со вклучен индивидуален третман и Услугата индивидуален третман, општина Струмица ги збогати социјалните и инклузивните услуги,...