Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК