Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП41-65, блок 41

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК