Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.4 и ГП 1.5 од ДУП блок 19, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК