Урбанистички проект со план за парцелација,- спојување на ГП41-32, и ГП41- 33, Блок 41, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК