Author: GbgIYh8NRL

Home / GbgIYh8NRL
Напис

Јавна Објава за добивање на сертификат за авто – такси возач

Јавна Објава од страна на Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач во МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА : 16.03.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица. 30.03.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом...