Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА : 06.10.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица. 27.10.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.    ...

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од...

Напис

Соопштение во врска со јавниот повик за распределба и доделување на општински простории

Во врска со јавниот повик за распределба и доделување на општински простории – времено користење во дел од општинска зграда/касарна Струмица, СУ+П+2 (приземје и спрат) на КП бр.7034/26, КО Струмица (Г.П 36-16-КО Струмица распоредени на: Приземје / Повеќенаменски социјален центар Први спрат / Нов НВО центар, од страна на граѓански организации (времени корисници) од општина...

Напис

Јавна Објава од страна на Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач во МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

22.09.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица. 29.09.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.   ОПШТИНА СТРУМИЦА Комисија за спроведување на постапка и програма за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Напис

Јавен повик – Презентација на нацрт извештај за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура

Во организација на Јавното претпријатие за државни патишта на ден 25.09.2020 год. (петок) ќе се одржи презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1” во вкупна должина од 25 км.

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење...

Напис

Јавен повик за распределба и доделување на општински простории – времено користење

За повеќе информации на следните линкови се достапни јавниот повик и образец пријава: Јавен повик за распределба и доделување на општински простории – линк Пријава – линк – .pdf Пријава – линк – .doc

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок...

Напис

Јавен повик во рамките на Програмата Општинско – корисна работа „Лични и образовни асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовен образовен процес“

Oпштина Струмица оваа година по петти пат објавува Јавен повик во рамките на Програмата Општинско – корисна работа со проект под наслов „Лични и образовни асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовен образовен процес“. Проектот е поддржан и финансиран од страна на УНДП, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на РСМ...