Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Јавен повик до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува: ЈАВЕН ПОВИК До спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица. Јавниот повик е во рамките на програмата за спорт (L0) за респределба на средства од Буџетот на...

Оглас за одобрување на возни редови
Напис

Оглас за одобрување на возни редови

Заинтересираните превозници барањата ги доставуваат до општина Струмица – Сектор за урбанизам и комунални работи : препорачано по пошта или со потврден прием во архивата на општината со назнака : “Пријава по оглас за одобрување на возни редови (општински превоз)“. Барањето за одобрување на возниот ред ги содржи следните податоци: полн назив, седиште и адреса...

Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општината Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација...

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање...

Напис

Известување до граѓаните и засегнатите страни за проект…

Информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува  реконструкција/адаптација на Дневен Центар за стари лица и Центар за помош во домашни услови и  ставање на увид  на документот од јавен интерес – „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА)” во Општина Струмица, во рамки на...

Напис

Решение за свикување на свечена седница на Советот на општина Струмица

По повод празникот “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаче-ници“ – заштитници на градот,  свикувам свечена седница на Советот на општина Струмица на ден 11.12.2020 година (петок). Свечената седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во НУЦК „Антон Панов“ (голема сала) во Струмица и ќе започне со работа во 12,00  часот. На седницата ќе се работи...

Напис

Конкурс за доделување на Годишна награда и животно дело на Општина Струмица “Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”

Содржината на конкурсот за доделување на Годишна награда и животно дело на општина Струмица може да ја видите на следниов ЛИНК. Формулар за конкурирање може да се подигне во архивата на Општина Струмица или да го превземете на следниов ЛИНК.  

Напис

ОБЈАВА бр.1/2020

Објава бр.1/2020 за добивање право за поставување на рекламни паноа (билборди) и информациони табли на територијата на општина Струмица, по пат на електронско јавно наддавање – ЛИНК Одлука за утврдување на локации и почетна цена за поставување на рекламни паноа (билборди) и информациони табли на територијата на Општина Струмица – ЛИНК

Ставен е нов асфалтен слој на уште две улици во градот
Напис

Ставен е нов асфалтен слој на уште две улици во градот

Општина Струмица и денеска продолжи со реализација на планираните активности за оваа година. На улиците „Орце Николов“ и дел од „Дебарска“ е ставен нов асфалтен слој на вкупна површина од околу 1.300 метри квадратни. За време на викендот ќе се работи на крстосницата на улицата „Младинска“ со булеварот „Гоце Делчев“, односно, кружниот тек Анска река....

Напис

Поради пандемијата со Ковид-19 нема да се одржат собирите со граѓаните од урбаните и месните заедници

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека поради пандемијата со вирусот Ковид-19 и почитувањето на сите мерки на претпазливост, а кои се насочени кон што поголема внимателност и грижа за здравствената состојба на сите нас, оваа година нема да се одржуваат Јавни собири со граѓаните од месните и убаните заедници. Се повикуваат граѓаните коишто...