Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, превземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација...

Се продолжува рокот за доделување еднократна парична помош за првачињата во новата учебна 2022/23 година
Напис

Се продолжува рокот за доделување еднократна парична помош за првачињата во новата учебна 2022/23 година

На иницијатива на градоначалникот Костадин Костадинов, општина Струмица за прв пат ќе додели еднократна парична помош од 2.000 денари за семејства со прваче за прв...

Се продолжува рокот на јавниот повик за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година
Напис

Се продолжува рокот на јавниот повик за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година

Рокот за пријавување се продочжува заклучно со 26.09.2022 (понеделни). Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК Изјава за согласност за...

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект
Напис

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов – ЛИНК Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8...

Се продолжува рокот на јавниот повик за добивање на финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст
Напис

Се продолжува рокот на јавниот повик за добивање на финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст

Се продолжува рокот на јавниот повик за добивање на финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст. Крајниот рок за...

Напис

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Соопштение за организирање на јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбаистички план за дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 и КП...

ЈАВЕН ПОВИК за времен ангажман на евидентирани невработени лица за вклучување во Проект „Лични асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовен образовен процес“
ЈАВЕН ПОВИК за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година
Напис

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК Изјава за согласност за обработка на лични податоци – ЛИНК Изјава дека не...