Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Одлука, решение и соопштение за организирање на повторена јавна анкета и презентација

Одлука за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 30, УЕ 7, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање...

Напис

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на: АД “ГРОЗД” Струмица, Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 ,...

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на Општина Струмица за купување велосипеди во 2022 година
Напис

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на Општина Струмица за купување велосипеди во 2022 година

Општина Струмица, со цел да ги стимулира жителите на Градот и населените места за користење на велосипеди, на граѓаните кои ќе купат нов велосипед во...

Одлука, решение и соопштение за организирање на јавни анкети и презентации
Напис

Одлука, решение и соопштение за организирање на јавни анкети и презентации

Одлука за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија...