Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Јавен повик за избор на консултант за изработка на „Програма за развој на социјално претприемништво„

Општина Струмица распишува јавен повик за избор на консултант за изработка на Програма за развој на социјално претприемништво. За да ја видете целата содржина на јавниот повик посетете го следниов линк.

Напис

Одлуки за организирање на јавни анкети, јавни презентации и соопштенија

1. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 – УЕ6 (КП 108/2) КО Струмица. – линк 2. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24,...

Напис

Јавен повик за изработка на елаборат за Енергетски ефикасни објекти за колективно домување на територијата на Општина Струмица

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и имплементација на активностите предвидени со проектот „Енергетски ефикасни фасади“ за објекти за колективно домување, Градоначалникот на Општина Струмица, објавува: Јавен повик за изработка на елаборат за Енергетски ефикасни фасади за објекти за...