Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Јавен повик за изработка на елаборат за Енергетски ефикасни објекти за колективно домување на територијата на Општина Струмица

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и имплементација на активностите предвидени со проектот „Енергетски ефикасни фасади“ за објекти за колективно домување, Градоначалникот на Општина Струмица, објавува: Јавен повик за изработка на елаборат за Енергетски ефикасни фасади за објекти за...