„Весел детски семафор“ за децата од претшколска возраст

Започна реализацијата на проектот „Весел детски семафор“ која што ќе се реализира во сите клонови на градинката „Детска радост“ до крајот на месец април.  Целта на проектот е едукација на најранливата категорија учесници во сообраќајот-децата од претшколска возраст за сообраќајни знаци правила и прописи, до подигање на безбедносната свест и култура и намалување на последици од сообраќајна незгода.