Oтварање на Центарот за одржлив развој „Порта“

Денес,  во просториите на Домот на АРМ,  Градоначалникот на Општина Струмица Зоран Заев, ги предаде во употреба новите простори на Центарот за поддршка на НВО – Струмица. Општина Струмица овие простории на Центарот за поддршка на НВО Струмица, ги стави на  располагање во период од пет години без надокнада, се со цел подобрување и подигнување на значењето на НВО секторот во заедницата.

Просторитте се комплетно реновирани и опремени со финасиска поддршка од Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ).

Центарот за поддршка на НВО е основан во рамките на Проектот„Поддршка на граѓанското општество- зајакнивање на НВО: Центри за поддршка на НВО во социјално економски неразвиени подрачја во Македонија“ финасиран од Европсак Агенција за реконструкција  и ФИООМ, Истиот од декември 2006 функционира како Центар за оддржлив развој „Пората“.