Излезе првиот број на весникот Хроника

Изворното информирање за работата на локалната самоуправа и афирмирањето на вистинските вредности е основната мисија на весникот Хроника, сега, во деновите кога треба да заживее вистинската децентрализација.