Со многу новитети ООУ,,Сандо Масев‘‘ ја дочекува новата учебна година

Сите активности за подобрување на условите за работа во ООУ,,Сандо Масев‘‘ се целосно реализирани, а училиштето е подготвено за старт на новата учебна 2016/2017 година. Според зборовите на директорката на училиштето,